Medarbetare

Lovisa Fhager Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin: Generalsekreterare och Verksamhetschef 

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag sitter hon också i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse). Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och har utvalts att under 2016 delta i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good Connector.

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på vår nästa.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 944 89 38

Annika Widholm

Annika Widholm: kommunikatör

Annika Widholm tror på litteraturens betydelse för att motverka intolerans och likriktning, och ser berättelser som en bra utgångspunkt för att diskutera och reflektera kring samhällsfrågor. Tidigare har hon arbetat som projektledare inom kommunikation på ideella organisationen Plan International. Hon har även en bakgrund från förlagsvärlden, som författare, förlagsredaktör och lektör. Efter examen i statsvetenskap vid Kingston University i England har hon studerat kurser i journalistik, socialpsykologi och litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Teskedsorden visar att vi alla på något sätt kan bidra till ett bättre samhällsklimat.

E-post: annika.widholm@teskedsorden.se

Telefon: +46 72 226 49 42

Lova Wallerö Frostenson

Lova Wallerö Frostenson:
ADMINISTRATIVT ANSVARIG

Lova Wallerö Frostenson vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år på Forum Nutidsplats för kultur arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som också bidragit till studier i bland annat Socialantropologi och Litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsorden som en positiv och inspirerande kraft som tar kulturens roll såväl som styrkan i den enskildes handling på allvar i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan.

E-post: lova.wallerofrostenson@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 763 05 65

Irupé Pozo Graviz

Irupé Pozo Graviz: Projektledare

Irupé Pozo Graviz tror på att litteratur, konst, musik och skapande bygger broar mellan människor och ökar förståelsen. Hon har en bakgrund i Utbildningsvetenskap och Media och kommunikation där fredspedagogik varit ledordet. Under de senaste tre åren har Irupé arbetat som administratör för Svenska Röda Korset. Hon har även arbetat med mottagandet av flyktingar, som lärare och i olika demokratiprojekt.

Teskedsorden för mig: Att arbeta med utbildning och kultur är bland det viktigaste för att främja förståelse och tolerans och detta är något som gör Teskedsordens projekt så betydelsefulla.

E-post: irupe.pozo-graviz@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 360 04 79

Lena Thaung Lindén

Lena Thaung Lindén: Projektledare

Lena Thaung Lindén tror på mötet. Mötet mellan människor från olika kulturer och över generationsgränser. Mötet med kultur, med litteratur, musik och dans. Möten som skapar dialog och förenar.  

Lena har arbetat som projektledare i organisationer som Rädda Barnen, Friends, SOS Barnbyar och på SL, främst med barn- och ungdomskommunikation. Hennes engagemang för barn och ungdomar har gått som en röd tråd i olika uppdrag med utgångspunkt i allas lika värde och speciellt barnets rättigheter. Hon har även en bakgrund från resebranschen och arbete utomlands där möten med olika människor och kulturer varit berikande och utvecklande.

Teskedsorden för mig: Att få möjlighet att bidra till en ökad tolerans och respekt för varje individ i samhället genom olika projekt för barn och unga. Teskeden, symbolen för att vi alla kan bidra, även med det lilla, bär jag med mig i tanken varje dag.

E-post: lena.thaung-linden@teskedsorden.se

Ebba Laurin

EBBA LAURIN: PROJEKTLEDARE
FÖRETAGSSAMARBETEN

Ebba Laurins relation till mångfald och tolerans började tidigt. För drygt 40 år sedan blev hon adopterad från Sydkorea. Ebba är uppvuxen i Lund. Hon har studerat i Glasgow och varit entreprenör i Paris och Stockholm. Med en karriär som ekonom på Ericsson under 2000-talet har Ebba både levt i, och verkat för mångfald i otaliga roller. Ebba disputerar från Handelshögskolan i Stockholm i mars 2017.

Teskedsorden för mig: Jag tror att tolerans är en aktiv och relativt krävande mellanmänsklig process som blir lättare med humor. I den får man många små vinster snarare än en stor, sällan erkännanden eller annan bekräftelse. I denna process möts åsikter, motparter, känslor och det finns element av gränssättning, förståelse och förlåtande i agerandet för konstruktiva lösningar. 

E-post: ebba.laurin@teskedsorden.se

 

Charlotta Streiffert

CHARLOTTA STREIFFERT: PROJEKTLEDARE FÖRETAGSSAMARBETEN

Charlotta tror på att man tillsammans blir starkare, och brinner för att stärka varumärken genom relevanta partnersamarbeten. Charlotta har tidigare jobbat med bland annat varumärkessamarbeten på Universal Music och kommer närmast från en roll som Marketing Manager på Sony Mobile. Charlotta arbetar som konsult för Teskedsorden.

Teskedsorden för mig: Genom att Teskedsorden skapar förutsättningar för företag att på olika sätt kunna bidra till ökad tolerans och mångfald i samhället i stort, så kan det även bidra till motsvarande positiva effekter i den egna företagskulturen. Teskedsorden inspirerar till att ALLA har möjlighet att bidra med något.

E-post: charlotta.streiffert@teskedsorden.se

Telefon: +46 76 632 95 06

Athanassia Fourla Gambäck

ATHANASSIA FOURLA GAMBÄCK:
PROJEKTLEDARE BIDRAGSANSÖKNINGAR

Athanassia Fourla Gambäck uppskattar att få arbeta i en multikulturell miljö med fokus på att hjälpa utsatta människor. Hon har lång erfarenhet från olika forskningsinstitut och icke-statliga organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Athanassias bakgrund är i språk, översättning och utvecklingssamarbete – som datalingvist, lärare, projektledare och fundraiser i olika länder och som volontär i flera organisationer.

Teskedsorden för mig: Jag tror att icke-statliga organisationer bör vara de nationella myndigheternas naturliga samtalspartner i frågor gällande deras utbildningsaktiviteter. De bör också stödja nya generationer i uppbyggandet av ett modernt samhälle – samt främja en anda som kännetecknas av tolerans och dialog.

E-post: athanassia.fourla-gamback@teskedsorden.se

Annika Andersson

annika andersson: praktikant projektadministration

Annika Andersson har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter. Hon studerar fjärde terminen på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter på Malmö högskola och är engagerad i Refugees Welcome to Malmö och Mänskliga rättighetsdagarna. I sin ryggsäck har hon även kunskaper i pedagogik och nationell och internationell juridik. Genom sin praktik på Teskedsorden vill Annika arbeta för ökad kunskap om de universella mänskliga rättigheterna samt för trygghet, respekt och förståelse för den enskilda individen.

Teskedsorden för mig: Ett fantastiskt sätt att arbeta med att påverka vår framtid och skapa respekt och tolerans mellan människor i vårt samhälle. Vi kan göra Sverige och världen till en bättre plats genom kunskap och utbildning!

Naomi Grossman

NAOMI GROSSMAN: PRAKTIKANT
PROJEKTADMINISTRATION

Naomi Grossman tror på att utbildning och möten är viktigt för att främja tolerans. Naomi har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation från Stockholms universitet och läser även genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat inom HR- och rekryteringsfältet men vill med sin praktik på Teskedsorden vidga sina vyer och få möjligheten arbeta närmare frågor kring tolerans, mångfald och jämlikhet.

Teskedsorden för mig: Jag anser att Teskedsordens uppdrag är ännu viktigare idag än för 10 år sedan när stiftelsen startade. Jag tror att vi genom utbildning och kultur kan göra skillnad, på både individ- och samhällsnivå.

Daniel Mijatovic

DANIEL MIJATOVIC:
PRAKTIKANT KOMMUNIKATION

Hur kultur och teman kring mångfald och tolerans samverkar har alltid varit något som har intresserat Daniel. Han läser Medievetarprogrammet på Södertörns högskola och praktiserar hos oss denna vår. Han har ett stort intresse för popkultur, film och litteratur och tycker att det finns en särskilt stor kraft hos dessa att skildra och främja jämställdhet och dialog för en bättre värld.

Teskedsorden för mig: Ett engagerande och givande arbete för att aktualisera frågor om mångfald och tolerans där det verkligen behövs. Det är en stor positiv drivkraft bland alla medarbetare och det är otroligt spännande att arbeta här.

Teskedsordens kontorstelefon: 070–750 79 02

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates