Medarbetare

Lovisa Fhager Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin: Generalsekreterare och Verksamhetschef 

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag sitter hon också i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse). Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och har utvalts att under 2016 delta i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good Connector.

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på vår nästa.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 944 89 38

Lova Wallerö Frostenson

Lova Wallerö Frostenson:
Kanslichef

Lova Wallerö Frostenson vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år på Forum Nutidsplats för kultur arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som också bidragit till studier i bland annat Socialantropologi och Litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsorden som en positiv och inspirerande kraft som tar kulturens roll såväl som styrkan i den enskildes handling på allvar i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan.

E-post: lova.wallerofrostenson@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 763 05 65

Irupé Pozo Graviz

Irupé Pozo Graviz: Projektledare

Irupé Pozo Graviz tror på att litteratur, konst, musik och skapande bygger broar mellan människor och ökar förståelsen. Hon har en bakgrund i Utbildningsvetenskap och Media och kommunikation där fredspedagogik varit ledordet. Under de senaste tre åren har Irupé arbetat som administratör för Svenska Röda Korset. Hon har även arbetat med mottagandet av flyktingar, som lärare och i olika demokratiprojekt.

Teskedsorden för mig: Att arbeta med utbildning och kultur är bland det viktigaste för att främja förståelse och tolerans och detta är något som gör Teskedsordens projekt så betydelsefulla.

E-post: irupe.pozo-graviz@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 360 04 79

Athanassia Fourla Gambäck

ATHANASSIA FOURLA GAMBÄCK:
PROJEKTLEDARE BIDRAGSANSÖKNINGAR

Athanassia Fourla Gambäck uppskattar att få arbeta i en multikulturell miljö med fokus på att hjälpa utsatta människor. Hon har lång erfarenhet från olika forskningsinstitut och icke-statliga organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Athanassias bakgrund är i språk, översättning och utvecklingssamarbete – som datalingvist, lärare, projektledare och fundraiser i olika länder och som volontär i flera organisationer.

Teskedsorden för mig: Jag tror att icke-statliga organisationer bör vara de nationella myndigheternas naturliga samtalspartner i frågor gällande deras utbildningsaktiviteter. De bör också stödja nya generationer i uppbyggandet av ett modernt samhälle – samt främja en anda som kännetecknas av tolerans och dialog.

E-post: athanassia.fourla-gamback@teskedsorden.se

Naomi Grossman

NAOMI GROSSMAN: Projektassistent

Naomi Grossman tror på att utbildning och möten är viktigt för att främja tolerans. Naomi har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation från Stockholms universitet och genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat inom HR- och rekryteringsfältet men vill med sitt arbete på Teskedsorden vidga sina vyer och få möjligheten arbeta närmare frågor kring tolerans, mångfald och jämlikhet.

Teskedsorden för mig: Jag anser att Teskedsordens uppdrag är ännu viktigare idag än för 10 år sedan när stiftelsen startade. Jag tror att vi genom utbildning och kultur kan göra skillnad, på både individ- och samhällsnivå.

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 750 79 02

Johanna Jaring: Praktikant

Johanna Jaring ser vikten i att förändra samhälleliga normer för att skapa ett samhälle som baseras på mångfald och tolerans. Detta skulle betyda ett samhälle som möjliggör olikheter, där icke-normativa kroppar och identiteter inte stängs ute och måste anpassas. Johanna har en kandidatexamen i globala studier och läser nu en master i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Vid sidan av studierna är hon aktiv inom nätverket Ingen människa är illegal.

Teskedsorden för mig: Jag tror att civilsamhällets organisationer har en viktig roll att spela i arbetet för ett inkluderande samhälle eftersom de har möjlighet att ge plats åt olika röster som kan belysa problem och förtryck som olika individer utsätts för samt utveckla strategier för förändring.

E-post: johanna.jaring@teskedsorden.se

Maria wenner piuva: praktikant

Maria Wenner Piuva tror på att samhällets strukturer och normer spelar en viktig roll när det kommer till barn och ungas lärande, det är därför viktigt att de tidigt och inom ramen för skolan får lära sig om respekt för sina medmänniskor – oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Maria läser masterprogrammet mot offentlig organisation och politik på Stockholms universitet. Med Teskedsorden som praktikplats ser Maria en god chans att komma närmare de samhällsfrågor som intresserar henne mest.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsordens arbete och roll i samhället som en viktig inspirationskälla för yngre och vuxna. Jag tror också att det är viktigt att motverka social polarisering i form av klyftor mellan olika grupper av människor i samhället och detta är något jag tror Teskedsordens arbete kan vara med och påverka i en positiv riktning.

E-post: maria.wenner-piuva@teskedsorden.se

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates