Medarbetare

Camilla Nagler

CAMILLA NAGLER: TF Generalsekreterare

Efter en jur.kand och kurser i litteraturhistoria och språk arbetade Camilla Nagler som skönlitterär förläggare – de sista drygt tjugo åren på Bonnierägda Wahlström & Widstrand. Bland hennes författare fanns både Nobelpristagare och Augustvinnare – samt, inte minst, Amos Oz, inspiratören till Teskedsorden. År 2010 slutade Camilla som förläggare och utsågs till generalsekreterare för Teskedsorden.

Teskedsorden för mig: Ingenting är viktigare, i världen och i nuet, än att stärka kampen för tolerans och mot fanatism. Det gäller i stort och i smått, alla kan bidra på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar. Det är just det Teskedsorden handlar om! Att delta i ett arbete som syftar till att premiera människor och idéer som verkar i den andan är för mig ett hedersuppdrag.

E-post: camilla.nagler@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 690 53 36

Skärmavbild 2018-03-07 kl. 17.58.13

Lova Wallerö Frostenson:
Kanslichef

Lova Wallerö Frostenson vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som också bidragit till studier i bland annat Socialantropologi och Litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsorden som en positiv och inspirerande kraft som tar kulturens roll såväl som styrkan i den enskildes handling på allvar i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan.

E-post: lova.wallerofrostenson@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 763 05 65

Bild på Teskedsordens utbildningsansvarig Camilla Rehn

Camilla Rehn: utbildningsansvarig

Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skolkommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

Teskedsorden för mig: Mänskliga rättigheter ska vara självklara i ett modernt samhälle, men tyvärr är det inte alltid så. För mig är Teskedsorden både en röst i debatten och en outtröttlig källa för kamp för grundläggande demokratiska värderingar.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se

Telefon: +46 72 226 49 42

Irupé Pozo Graviz

Irupé Pozo Graviz: Projektledare

Irupé Pozo Graviz tror på att litteratur, konst, musik och skapande bygger broar och ökar förstående mellan människor. För för att skapa ett samhälle där de mänskliga rättigheterna står högt behöver vi alltid arbeta med inkludering, mångfald, normkritik och intersektionalitet. Irupé har en bakgrund i Utbildningsvetenskap och Media och kommunikation där fredspedagogik varit ledordet.

Teskedsorden för mig: Att arbeta med utbildning och kultur är bland det viktigaste för att främja förståelse och tolerans och detta är något som gör Teskedsordens projekt så betydelsefulla.

E-post: irupe.pozo-graviz@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 360 04 79

Skärmavbild 2018-03-01 kl. 15.07.44

Marie spörndly: Projektledare

Marie Spörndly anser att en av förutsättningarna för en fungerande demokrati är att vi alla har likvärdig tillgång till utbildning, kultur och fritid. Hon tror på kulturens kraft att gestalta och beröra samt skapa möjlighet till dialog. Intresset för dessa frågor har lett till utbildning inom pedagogik, media- och kommunikationsvetenskap samt scenisk framställning. Hon kommer senast från Circonova, där hon arbetade som verksamhetsledare och producent. Är sedan 2015 invald i regionrådet Bris Mitt.

Teskedsorden för mig: För mig är Teskedsorden en viktig plattform för att arbeta med allas lika värde. En positiv kraft som tar avstamp i utbildning och kultur och som tror på förändring både på individ- och samhällsnivå.

E-post: marie.sporndly@teskedsorden.se

Telefon: +46 76 800 50 35

Foto Lars-Erik Angeklint 005[1]

NAOMI GROSSMAN: Projektassistent

Naomi Grossman tror på att utbildning och möten är viktigt för att främja tolerans. Naomi har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation från Stockholms universitet och genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat inom HR- och rekryteringsfältet men vill med sitt arbete på Teskedsorden vidga sina vyer och få möjligheten arbeta närmare frågor kring tolerans, mångfald och jämlikhet. Naomi är invald i Anna Lindh Foundations rådgivande kommitté 2018.

Teskedsorden för mig: Jag anser att Teskedsordens uppdrag är ännu viktigare idag än för 10 år sedan när stiftelsen startade. Jag tror att vi genom utbildning och kultur kan göra skillnad, på både individ- och samhällsnivå.

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 750 79 02

Praktikanter

Skärmavbild 2018-03-01 kl. 15.10.37

Malin Johansson

Malin Johansson är i grunden utbildad skådespelerska och har arbetat med kreativa processer inom scenkonst och upplevelsebaserat lärande tillsammans med både barn, ungdomar och vuxna. De senaste tio åren har hon jobbat med kompetens och ledarskapsutveckling och tränat chefer i kommunikation och bemötande. I syfte att skapa en positiv och icke diskriminerande arbetsplats. Hon är nu utbildad statsvetare och avslutar en master i mänskliga rättigheter med inriktning på barns rättigheter.

Teskedsorden är för mig:  En verklig positiv kraft som på ett inspirerande och inkluderande sätt arbetar för allas lika värde och rättigheter. Jag tror på kreativitetens, glädjens och fantasins kraft i att skapa förståelse och empati för varandra men också inför sig själv. Att vi alla kan göra något här och nu med det vi har till vårt förfogande om så en tesked.

E-post: malin.johansson@teskedsorden.se

jonna mannberg

Jonna Mannberg tror att förutsättningarna för ökad förståelse för medmänniskor växer ur samtal och öppen dialog, vilket har resulterat i en snart färdigställd kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter. Hennes intresse för samhälle och kultur har även resulterat i studier i Konstvetenskap och Litteraturvetenskap. Projektleder under våren 2018 Rosa Stationen Kultur, ett projekt drivet av Refugees Welcome Stockholm.

Teskedsorden är för mig: Teskedsorden lyfter aktuella frågor på ett innovativt sätt, vilket gör att vi kan nå ut till människor och driva frågor om diskriminering och tolerans, som många kan relatera till eller få förståelse för.

E-post: jonna.mannberg@teskedsorden.se

Therese pernefalk

Therese Pernefalk drömmer om att arbeta med att främja ett samhälle uppbyggd på mångfald där alla människor har en självklar plats och där olikheter är en tillgång. Det är därför som hon började på kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på stockholms universitet där hon går i programmets allra första kull studenter som tar examen nu till sommaren 2018.

Teskedsorden för mig: Att jobba med mångfald på lokal nivå är minst lika viktig som global, små förändringar får inte sällan stora effekter som kan inspirera andra. Alla insatser räknas! Därför ville jag praktisera på Teskedsorden som jobbar med påverkansarbete både smått som stort där ingen insats är för liten.

E-post: therese.pernefalk@teskedsorden.se

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates