Medarbetare

Lovisa Fhager Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin: Generalsekreterare och Verksamhetschef 

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag sitter hon också i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse). Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och har utvalts att under 2016 delta i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good Connector.

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på vår nästa.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 944 89 38

Lova Wallerö Frostenson

Lova Wallerö Frostenson:
Kanslichef

Lova Wallerö Frostenson vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år på Forum Nutidsplats för kultur arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som också bidragit till studier i bland annat Socialantropologi och Litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsorden som en positiv och inspirerande kraft som tar kulturens roll såväl som styrkan i den enskildes handling på allvar i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan.

E-post: lova.wallerofrostenson@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 763 05 65

Bild på Teskedsordens utbildningsansvarig Camilla Rehn

Camilla Rehn: utbildningsansvarig

Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skolkommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

Teskedsorden för mig: Mänskliga rättigheter ska vara självklara i ett modernt samhälle, men tyvärr är det inte alltid så. För mig är Teskedsorden både en röst i debatten och en outtröttlig källa för kamp för grundläggande demokratiska värderingar.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se

Telefon: +46 72 226 49 42

Irupé Pozo Graviz

Irupé Pozo Graviz: Projektledare

Irupé Pozo Graviz tror på att litteratur, konst, musik och skapande bygger broar mellan människor och ökar förståelsen. Hon har en bakgrund i Utbildningsvetenskap och Media och kommunikation där fredspedagogik varit ledordet. Under de senaste tre åren har Irupé arbetat som administratör för Svenska Röda Korset. Hon har även arbetat med mottagandet av flyktingar, som lärare och i olika demokratiprojekt.

Teskedsorden för mig: Att arbeta med utbildning och kultur är bland det viktigaste för att främja förståelse och tolerans och detta är något som gör Teskedsordens projekt så betydelsefulla.

E-post: irupe.pozo-graviz@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 360 04 79

Athanassia Fourla Gambäck

ATHANASSIA FOURLA GAMBÄCK:
PROJEKTLEDARE BIDRAGSANSÖKNINGAR

Athanassia Fourla Gambäck uppskattar att få arbeta i en multikulturell miljö med fokus på att hjälpa utsatta människor. Hon har lång erfarenhet från olika forskningsinstitut och icke-statliga organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Athanassias bakgrund är i språk, översättning och utvecklingssamarbete – som datalingvist, lärare, projektledare och fundraiser i olika länder och som volontär i flera organisationer.

Teskedsorden för mig: Jag tror att icke-statliga organisationer bör vara de nationella myndigheternas naturliga samtalspartner i frågor gällande deras utbildningsaktiviteter. De bör också stödja nya generationer i uppbyggandet av ett modernt samhälle – samt främja en anda som kännetecknas av tolerans och dialog.

E-post: athanassia.fourla-gamback@teskedsorden.se

Foto Lars-Erik Angeklint 005[1]

NAOMI GROSSMAN: Projektassistent

Naomi Grossman tror på att utbildning och möten är viktigt för att främja tolerans. Naomi har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation från Stockholms universitet och genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat inom HR- och rekryteringsfältet men vill med sitt arbete på Teskedsorden vidga sina vyer och få möjligheten arbeta närmare frågor kring tolerans, mångfald och jämlikhet.

Teskedsorden för mig: Jag anser att Teskedsordens uppdrag är ännu viktigare idag än för 10 år sedan när stiftelsen startade. Jag tror att vi genom utbildning och kultur kan göra skillnad, på både individ- och samhällsnivå.

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se

Telefon: +46 70 750 79 02

Vendela hasselberg

Vendela Hasselberg har en kandidatexamen i sociologi från University of Bristol och brinner för mänskliga rättigheter och framförallt nationalitet och kulturell tillhörighet.  Efter fem år i England ser hon nu fram emot att vara en del av Teskedsordens verksamhet och inspirera till samtal kring tolerans, inkludering och utanförskap.

Teskedsorden för mig: En enormt viktig och positiv kraft som inspirerar till dialog och diskussion genom kultur och utbildning.

E-post: Vendela.hasselberg@teskedsorden.se

 

 

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates