Utbildningar för skolpersonal

Skolans demokratiska uppdrag är viktigt men inte alltid enkelt. Till exempel har all skolpersonal både makt och skyldighet att motverka alla former av kränkande behandling. Framgång kräver kunskap, att känna sig trygg i sina egna värderingar och att känna sig bekväm i möten med olika individer.

Teskedsordens motto är Tillsammans för mångfald och tolerans. Vår målsättning är att främja positiva attityder i samhället. Vi vill med hjälp av kultur och berättelser inspirera till reflektioner och samtal om toleransfrågor kopplade till mångfald, identitet och normer. Vi erbjuder längre samarbeten, grundläggande workshops och föreläsningar för att inspirera eller fördjupa kunskaper. Utbildningarna kan anpassas efter era önskemål. 

För bokning eller frågor:
info@teskedsorden.se
+46-70-360 04 79

Teskedsordens utbildningar för lärare och annan skolpersonal syftar till att öka tryggheten och kompetensen för att kunna arbeta med frågor om mångfald och tolerans i skolan och i klassrummet. Vi bidrar med kunskap och konkreta metoder för att skapa en klassrumssituation där mångfald är en styrka. Alla människors lika värde är i fokus för Teskedsordens utbildningar. Vi kan exempelvis beröra ämnen som diskriminering, jämställdhet, främlingsfientlighet och rasism.

Att nå förändring tar tid. Vi på Teskedsorden erbjuder både utbildningsinsatser som sträcker sig över en längre tid, och enstaka tillfällen som kan fungera som injektioner i ett redan pågående värdegrundsarbete på skolan. Här kan du läsa mer och se kostnadsförslag.

 

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 10.07.38
IMG_3635

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates