Styrelsen

Teskedsordens styrelse är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen arbetar utan arvode och ska bestå av högst femton och lägst fem ledamöter. En av styrelseledamöterna skall utses av Tidningen Vi och minst en av Kooperativa förbundet (KF). Övriga ledamöter utses av styrelsen. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet och vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsen skall hålla minst två möten per år och i övrigt när styrelsen eller minst två ledamöter anser att det behövs. Årsmöte hålls varje år under våren. 

Styrelsens ledamöter

Bild av Teskedsordens generalsekreterare Camilla Nagler

CAMILLA NAGLER

Ordförande i Teskedsordens styrelse, tf generalsekreterare

Efter en jur.kand och kurser i litteraturhistoria och språk arbetade Camilla Nagler som skönlitterär förläggare – de sista drygt tjugo åren på Bonnierägda Wahlström & Widstrand. Bland hennes författare fanns både Nobelpristagare och Augustvinnare – samt, inte minst, Amos Oz, inspiratören till Teskedsorden. År 2010 slutade Camilla som förläggare och utsågs till generalsekreterare för Teskedsorden.

Teskedsorden för mig: Ingenting är viktigare, i världen och i nuet, än att stärka kampen för tolerans och mot fanatism. Det gäller i stort och i smått, alla kan bidra på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar. Det är just det Teskedsorden handlar om! Att delta i ett arbete som syftar till att premiera människor och idéer som verkar i den andan är för mig ett hedersuppdrag.

Lovisa Fhager Havdelin

LOVISA FHAGER HAVDELIN

Generalsekreterare (föräldraledig)

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag sitter hon också i styrelsen för organisationerna WONSA (World Of No Sexual Abuse) och FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och har utvalts att under 2016 delta i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good Connector.

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på vår nästa.

Bild på styrelsens ordförande Mikael Kamras

Mikael Kamras

Vice ordförande i Teskedsordens styrelse

Teskedsordens tidigare ordförande har varit med sedan stiftelsens tillblivelse. Mikaels engagemang för humanism, minoriteter och frågeställningar om intolerans och främlingsfientlighet har varit vägledande för många av de frivilliguppdrag han haft under årens lopp. Mikael har bland annat varit ordförande för Judiska Museet i Stockholm under cirka 10 år. Han har även verkat som ordförande i Stiftelsen Judisk Krönika under en tioårsperiod och tidigare också varit ordförande i vänföreningen för Millesgården på Lidingö. Professionellt har han varit och är aktiv i många bolagsstyrelser vilket gett honom många erfarenheter och kontakter som kommit Teskedsorden till del.

Teskedsorden för mig: I en värld där svart och vitt är färgskalan och där det gråa sällan används, behöver vi finna och uppskatta människor som försöker skildra verkligheten på ett balanserat och nyanserat sätt. Med detta som bakgrund kan alla som vill dra sitt strå till stacken för att skapa en bättre värld för oss och kommande generationer. Detta känns viktigt för mig!

lili assefa

LiliAssefaWolf

Lili är en av Sveriges främsta PR-konsulter med lång bakgrund i musikbranschen och tv-industrin. Efter många år som pressansvarig på skivbolag startade Lili egen kommunikationsbyrå, Assefa Communication. Sedan dess har hon arbetat större tv-produktioner och har lång erfarenhet av person-PR, strategisk kommunikation och kriskommunikation för artister, mode- och näringslivsprofiler. Lili är dessutom framgångsrik entreprenör och delägare inom exempelvis modeföretaget Whyred.

Teskedsorden för mig: En av vår tids stora utmaningar är att stå emot intolerans och för mig är det självklart att detta arbete måste det bara börja i skolan. Här är Teskedsorden en viktig aktör. Dessutom måste vi inse att denna kamp måste vinnas för varje generation.

Bild på Teskedsordens kommunikationsansvarig Lisa Bjurwald

LISA BJURWALD

Lisa har 20 års erfarenhet som journalist, både i Sverige och utlandet. Hon har skrivit för Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt ingått i antirasistiska Expos redaktion. Fick 2010 Europaparlamentets journalistpris i Sverige (presskategorin) för ett Expo-reportage om islamofobi. Lisa är också författare och har utkommit med fyra böcker: God dag kampsyster (med Maria Blomquist, 2009), Europas skam (2011), Skrivbordskrigarna. Hur extrema krafter utnyttjar internet (2013) samt Tills bara aska återstår (2016). Lisa är utbildad i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan och Uppsala Universitet.

Teskedsorden för mig: I en tid då unga européer åter växer upp med extremhögern i talarstolarna istället för på bakgatorna är det av största vikt att arbetet mot intolerans inriktas just mot de unga, att det inte består av tomma floskler utan bedrivs målinriktat, engagerande och professionellt. Teskedsorden går i bräschen för allt detta.

bild av styrelsens ledamot Jason Diakité, foto: Kirk Edwards

Jason Diakité

Jason, mer känd som Timbuktu, är en av Sveriges mest prominenta hiphopartister. Han har arbetat som programledare i Sveriges Radio och visat stort personligt engagemang i viktiga samhällsfrågor. Jason är aktiv som goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet och mottog 2012 års 5i12-pris mot främlingsfientlighet och rasism. För sitt antirasistiska arbete mottog han också Teskedsordens stipendium 2014.

Teskedsorden för mig: Ingen kan göra allt men alla kan verkligen göra något. Det fina med Teskedsorden är att den tesen är inbyggd i själva idéen bakom stiftelsen. Framförallt tror jag på människans goda vilja och uppfinningsrikedom och jag tror Teskedsorden kan inspirera fler att göra mer.

Bild av styrelseledamoten Lars Leijonborg

LARS LEIJONBORG

Lars var partiledare för Folkpartiet 1997–2007 samt statsråd och chef för Utbildningsdepartementet 2006–2007 och högskole- och forskningsminister 2007–2009. Sedan 2010 arbetar han som senior advisor på kommunikationsbyrån Diplomat Communications. Lars är engagerad i skolpolitiska frågor och utbildad socionom. Han har också flera styrelseuppdrag, framför allt inom forskningsnära verksamheter som SwedNanoTech och Rymdbolaget, samt inom mediabranschen.

Teskedsorden för mig: Vi lever i en tid när humanism och tolerans sitter trångt. Självklart ska man kunna ifrågasätta också migrations- och integrationspolitiken, men när det är sagt är det ingen tvekan om att det finns en farlig och växande rasism i vårt land. Teskedsorden samlar goda krafter som vill bjuda motstånd mot den utvecklingen. Amos Oz viktiga bok om hur man botar en fanatiker har bra tips för oss alla.

Bild av styrelseledamoten Lill Lindfors

LILL LINDFORS

Lill är en folkkär artist – sångerska, komiker och skådespelare. Hon har medverkat i revyer, musikaler, filmer och teaterpjäser, släppt ett otal guldskivor, skrivit barnböcker och prisbelönade TV-shower. 1998 blev hon utnämnd till svensk UNICEF-ambassadör och hon har ett brinnande engagemang för utsatta barn och flickors utbildning i världen. Lill belönades 2015 med Grammisgalans hederspris och förutom Teskedsorden så sitter hon i styrelsen för 1,6 miljonerklubben som arbetar för att sprida information om kvinnohälsofrågor.

Teskedsorden för mig: Jag tilltalas av tanken, av symboliken i detta med en tesked vatten … att om alla hjälper till med aldrig så lite blir det till slut ett märkbart resultat. Ellen Key sade att om vi alla bestämmer oss för att göra det ljusare omkring oss blir det så småningom ljusare i hela världen.

Bild på Teskedsordens styrelseledamot Annica Rutgersson

ANNICA RUTGERSSON

Annica har en bakgrund i den kooperativa verksamheten där hon har verkat i olika roller inom Coop. Från butiksdrift och inköp, till att ingå i ledningen för KF. KFs samhällsengagemang har alltid varit ett viktigt inslag i hennes olika roller och sociala engagemang. Under åren inom retail har hon deltagit i en lång rad utbildningar bl.a. Ledarskapsutbildningar, Antonia Axelsson Johnssons institut för kvinnliga chefer, MIL Management in Lund och EMP executive management program.

Teskedsorden för mig.  I en värld där rasism och intolerans ökar, där utanförskapet blir allt tydligare är Teskedsordens arbete, att få människor att gå samman, att visa medmänsklighet, se styrkorna i mångfald och skapa ökad tolerans, av största betydelse. Kan jag vara en aktiv del av detta är det för mig en självklarhet att vara engagerad i Teskedsordens arbete.

 

 Styrelsens hedersledamöter

Bild på Barbro Osher, hedersledamot i Teskedsordens styrelse

 

BARBRO OSHER

Bor i San Francisco där hon är svensk generalkonsul, och tillbringar sina somrar på Ingarö i Stockholms skärgård. Barbro Osher är ordförande i Bernard Osher Foundation och i Barbro Osher Pro Suecia Foundation där hon och hennes make bedriver filantropisk verksamhet. Hon är dessutom redaktör för tidningen Vestkusten och aktiv i nätverket Swea.

 

 

 

Bild på Amos Oz, hedersledamot i Teskedsordens styrelse

 

AMOS OZ

Amos Oz, född 1939 i det dåvarande Palestina och uppvuxen i Israel, är en av vår tids stora berättare men också en tongivande essäist och humanist. Sedan 1967 har han varit djupt engagerad i försöken att skapa fred mellan israeler och palestinier och han är en förgrundsgestalt i folkrörelsen ”Fred nu”. Amos Oz är översatt till ett trettiotal språk och han har skrivit fjorton romaner och ett stort antal essäer och artiklar. Den självbiografiska romanen En berättelse om kärlek och mörker (på svenska 2005) är ett mästerverk som har prisats världen över.

 

 

Bild på Sigrid Rausing, hedersledamot i Teskedsordens styrelse

 

SIGRID RAUSING

Sigrid Rausing är förläggare och välgörare bosatt i London. Hon har startat en fond för mänskliga rättigheter som årligen delar ut totalt 200 miljoner kronor.

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates