Sponsorer och partners

Teskedsorden sätter stort värde på våra företagssamarbeten. Ett stort tack till alla er som bidrar till vårt arbete för mångfald och tolerans!

Läs mer om hur du engagerar ditt företag!

 

Sponsorer

Arvsfonden
Arvsfonden är en statlig fond som delar ut stöd till nästan 400 projekt, stora som små, över hela Sverige. Den stödjer projekt som är bra för allmänheten och som oftast riktar in sig till barn, unga och personer med funktionsvariationer.

 

Barbro Osher Foundation
Barbro Osher Pro Sueciastiftelse stödjer Sverigerelaterade kultur- och utbildningsprojekt i Nordamerika och Sverige. Stiftelsen ger verksamhetsstöd till Teskedsorden.

 

Clarion Collection Hotel Bilan
Clarion Collection Hotel Bilan ligger inhyst i Värmlands gamla länsfängelse från 1800-talet. Fängelsecellerna är ombyggda till moderna och komfortabla hotellrum med anekdoter från tidigare fångar. Det finns även ett museum om fängelsets historia och konferenslokaler. Hotellet ligger mitt i city med gångavstånd till Stora torget, butiksstråk och restauranger. Clarion Collection Hotel Bilan har bidragit med sponsring av rum för Teskedsordens personal vid Konferensen Barnens Planet, Karlstad.

 

Coop
Coop Sverige AB ansvarar för utveckling och inköp av Food och Nonfood sortiment, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till de cirka 700 Coop-butikerna i Sverige och ägs av Kooperativa Förbundet, KF. ”Vi är måna om att ha ordentligt med resurser till de sponsorengagemang vi tar på oss, för att säkerställa kvalitén i både genomförande och uppföljning.” Coop ger verksamhetsstöd till Teskedsorden. Kalmars Coop butiker sponsrade även Teskedsorden i samband med Konferensen Barnens Planet i Kalmar.

 

Elsa & Harry Gabrielssons stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att stödja och utöva hjälpverksamhet bland behövande såsom äldre med svag ekonomi, sjuka, hemlösa och andra socialt utsatta grupper och personer.

 

Familjen Burre Hellmans stiftelse
Stiftelsen stödjer bland annat humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors livsvillkor i Sverige och utomlands, samt olika musik- och kulturprojekt.

 

First Hotel Witt Kalmar
First Hotel Witt i Kalmar är ett klassiskt hotell med moderna konferenslokaler. Hotellet ligger i den gamla renässansstaden, invid Stortorget och domkyrkan med gångavstånd till Kalmar Slott. Flera av hotellrummen har utsikt över Kalmarsund och hamnen. First Hotel Witt Kalmar har bidragit med sponsring av rum för Teskedsordens personal vid Konferensen Barnens Planet, Kalmar.

 

Fontana Food
Fontana Food är ett familjeägt matföretag som sedan 1978 varit en stor importör och leverantör av grekisk mat i Sverige.

 

Gerald & Monica Naglers stiftelse
För att ytterligare förstärka Teskedsorden och det viktiga arbetet för tolerans erhåller Stiftelsen verksamhetsstöd. Gerald Nagler, hedersordförande och grundare av  Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittéen för Mänskliga Rättigheter). Monica Nagler, litteraturkritiker , f. d. ordförande i Svenska PEN

 

Hotell Kalmarsund
Hotell Kalmarsund är ett modernt hotell belägen mitt i centrala Kalmar med gångavstånd till Kalmar Slott, butiker, restauranger och nöjesliv. Hotellet erbjuder ljusa och bekväma rum, konferenslokaler samt en relaxavdelning på taket med bubbelpool och bastu. Hotell Kalmarsund har bidragit med sponsring av rum för Teskedsordens personal vid Konferensen Barnens Planet, Kalmar.

 

Infranord
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. Infranord gav 2017 sin julgåva till Teskedsordens verksamhet.

 

Kungliga Patriotiska Sällskapet
Sällskapet ser det som sin uppgift att uppmärksamma människor som arbetar hårt för samhällets och näringslivets utveckling. Från fonden utgår bidrag till sociala ändamål rörande barn och ungdom. Teskedsorden har fått stöd för ett flertal av sina projekt.

 

Mats Klebergs stiftelse
Sedan stiftelsen bildades år 2001 har den haft som syfte attinom eller utom landet främja vård och utveckling av barn, att lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt att främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och lungsjukdomar.

 

Mijesi AB
Mijesi AB är ett investerings- och rådgivningsbolag. Mijesi AB har bland annat gett stöd till Teskedsordens stipendieutdelning.

 

MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

 

Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse
Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse delar årligen ut anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet.

 

Retriever
Retriever är ett analysföretag som i snart 20 år har sammanställt och tagit fram fakta utifrån medievärlden och har Nordens största analyskår inom sin bransch.

 

Riksbyggen
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. Riksbyggen ger verksamhetsstöd till Teskedsorden.

 

Rikshem
Rikshem erbjuder boenden på orter över hela Sverige. De äger bostäder och samhällsfastigheter och är en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem gav 2017 sin julgåva till Teskedsordens verksamhet.

 

Sigrid Rausing Trust
Sigrid Rausing Trust stödjer mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv och har sin bas i Storbritannien. Sedan starten 1995 har SRT utdelat mer än två miljarder kronor till mänskliga rättighetsorganisationer över hela världen. Stiftelsen ger verksamhetsstöd till Teskedsorden.

 

SRHB
Simrishamns Reklamservice AB bidrar med lagerhållning för Teskedsordens böcker samt hjälper till med distribution.

 

Stieg Larssons Stiftelse
Stieg Larssons arbete präglades av en ständig kamp mot orättvisa och ojämlikhet. Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet. Stiftelsen har givit bidrag till ett flertal av Teskedsordens projekt.

 

Stieg Larsson-priset
Tillsammans med Stieg Larsson-priset arrangerar vi Teskedsdagen där både Teskedsordens stipendier och Stieg Larsson-priset delas ut. Stieg Larsson-priset instiftades av Joakim och Erland Larsson samt Norstedts förlag. Stort tack till Joakim och Erland Larsson som bidrar till kostnaderna kring Teskedsdagen!

 

Swerea KIMAB
Swerea KIMAB är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Deras uppdrag är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena. Swerea gav 2017 sin julgåva till Teskedsordens verksamhet.

 

Tidningen Vi
Vi Media AB producerar och ger ut tidningarna Vi och Vi Läser. Bolaget har dessutom en kundtidningsverksamhet och en reseklubb. Tidningen Vi grundades 1913 och är ett av KF:s fyra dotterbolag inom media. Teskedsorden startades av Tidningen Vi år 2006. Länk till Tidningen Vi. Länk till Tidningen Vi Läser.
Läs mer här om Tidningen Vi AB:s uppdragspublicering.

 

Varbergs Stadshotell & Asia Spa
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är ett förstklassigt hotell med unika konferenslokaler och restauranger belägen mitt i Varberg. Högst upp i huset finns ett asiatiskt spa med utsikt över havet och Varbergs fästning. Varbergs Stadshotell & Asia Spa har bidragit med sponsring av rum för Teskedsordens personal i samband med konferens.

 

Ward Wines
Ward Wines är ett kvalitetsorienterat importföretag av vin och sprit och arbetar främst med familjeägda producenter.

 

 

Partners

Anna Lindh-stiftelsen
Anna Lindh-stiftelsen (ALF) är en mellanstatlig institution med syfte att föra samman det civila samhället och befolkningen över Europa-Medelhavsregionen för att främja förtroende och ömsesidig förståelse. I Sverige samordnas nätverket av Statens Museer för Världskultur.

 

BERG Kommunikationsbyrå
BERG har i snart 30 år hjälpt sina kunder att åstadkomma bättre relationer och affärer med god kommunikation som verktyg. BERG har bidragit till Teskedsordens utveckling genom att skapa en intern samsyn på varumärket – hur man tror sig upplevas idag och vilken bild av Teskedsorden man vill skapa imorgon. Arbetet har utförts med BERGs ledningsverktyg för kommunikation: BrandPerformance.

 

Calmar Stadshotell
Calmar Stadshotell är ett 3-stjärnigt hotell idealiskt beläget i Kalmar. Stadshotellet har bidragit med sponsring av rum för Teskedsordens personal vid Konferensen Barnens Planet, Kalmar.

 

Clarion Hotel Post Göteborg
Clarion Hotel Post Göteborg är ett stort, modernt konferenshotell med fokus på personlig service och en tillmötesgående atmosfär. Clarion har bidragit med sponsring av rum för Teskedordens personal i samband med arbete för Barnens Planet. 

 

Den Globala Skolan (UHR)
Den Globala Skolan (UHR) arbetar för att stärka skolans möjligheter att utbilda ungdomar om att bidra till och ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle. Teskedsorden ingår i ett nätverk tillsammans med Den Globala Skolan som håller utbildningar och seminarier i kunskapsspridande syfte i bland annat mänskliga rättigheter.

“Den Globala Skolan och Teskedsorden har flera år haft ett givande samarbete kring social hållbarhet där mänskliga rättigheter och toleransfrågor i skolan varit i fokus. Här har Teskedsorden en spetskompetens som är angelägen för skolan. Vi är överens om att behovet att lyfta de här frågorna bland lärare är stort. Det behövs dessutom en mångfald av goda pedagogiska metoder och verktyg för att nå olika elevgrupper”.  Länk till Den Globala Skolans hemsida.

 

First Hotell Reisen
First Hotel Reisen är ett förstklassigt hotell centralt i Stockholm. Hotellet ligger vid vattnet i Gamla stan, nära Kungliga slottet och endast fem minuters promenad från Stockholms bästa shoppingområde. First Hotel Reisen har sponsrat Teskedsorden med konferenslokal och lunch.

 

Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för arbetare i förskola, skola, vård och omsorg.Gothia Fortbildning ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar.

 

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare samt ett av de största förbunden inom Saco. LR företräder majoriteten av landets högstadie- och gymnasielärare, men också lärare i hela skolsystemet. Lärarnas Riksförbund engagerar sig långsiktigt i skolans uppdrag att förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter och samhällets grundläggande värden. Tolerans för tanken och respekt för individen är ledorden. Länk till LR.

 

Medtryck
Medtryck är en modernare leverantör av profilprodukter och presentreklam. Söker du reklamprodukter, har Medtryck ett enormt sortiment och möjliggör alla dina idéer. Länk till Medtryck.

 

Mångkulturellt centrum (MKC)
Mångkulturellt centrum  är en kommunal stiftelse i Botkyrka kommun som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden. Mångkulturellt centrum bedriver utbildning, mångvetenskaplig forskning om etnografiskt arbetssätt och har ett bokförlag.

 

Norstedts
Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, beläget i det vackra Norstedtshuset på Riddarholmen där också Teskedsorden och Tidningen Vi har sina lokaler. Förlaget vill förmedla berättelser, kunskaper och erfarenheter till så många läsare som möjligt, i så många former som möjligt. Tillsammans med Norstedts har Teskedsorden givit ut boken Inte en främling – 41 berättelser om identitet och mångfald. Länk till Norstedts hemsida.

 

OMEP Sverige
OMEP Sverige strävar för barns likvärdighet och möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället och vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv.

 

Omni
Nyhetsplattformen Omni presenterar alla mediers nyheter i en app.Omnis redaktörer sammanfattar nyheterna och tar dig enkelt vidare till ursprungskällorna. Länk till Omni.

 

Ord & Bild Reklambyrå
”Allt sedan starten 1982 har vi enats kring samma tanke: Vi brinner för att skapa kommunikation som gör skillnad – tillsammans med våra kunder. Vi gör det för att vi vill se resultat, för kunden och för oss. Det blir vi alla lite lyckligare av.” Tillsammans med Ord & Bild har stiftelsen arbetat fram en vision för hur Teskedsorden bättre förmedlar sitt budskap. Länk till Ord & Bild.

 

Per Furumo – Voice and Message
Per Furumo är konsult i retorik och muntlig kommunikation och arbetar med både workshops, föreläsningar och individuella konsultationer där han erbjuder bland annat retorikkurs, presentationsteknik, ledarskapsutbildning, chefsträning, röstcoachning, kroppsspråk, säljkurser, inspirationsföreläsningar mm. Länk till Per Furumo.

 

Rabén & Sjögren
Rabén & Sjögren är ett barn- och ungdomsboksförlag som ingår i Norstedts förlagsgrupp. R & S ger ut böcker för alla åldrar av ledande svenska och utländska författare och illustratörer, samt ljudböcker, musik, spel och non-books. På R & S ger Pernilla Stalfelt ut sina böcker och Teskedsordens samarbete med förlaget resulterade i barnboken Vem är du? En bok om tolerans. Länk till Rabén & Sjögrens hemsida.

 

Rädda Barnen
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen och de är politiskt och religiöst obundna.

 

Saldo Redovisning
vann branschens viktigaste pris som Årets framtidsbyrå 2017, arbetar med att förenkla och göra redovisningen mot kunder mer effektiv och intressant för att kunna utveckla kundernas verksamhet ytterligare. Att arbeta digitalt är en självklarhet i detta men även mot miljö och hållbarhet. Att ge energi åt organisationer och företag som arbetar med hållbarhet och sociala frågor har Saldo gjort under många år och att ge denna energi till Teskedsorden var ett enkelt val.  Länk till Saldo Redovisnings hemsida.

 

Sanoma Utbildning
Sanoma Utbildning tillhandahåller läromedel för skolan och har hjälpt stiftelsen att ta fram en lärarguide till boken Hur man botar en fanatiker. Länk till Sanoma Utbildnings hemsida.

 

Schibsted Content Studio
Schibstedts studio för innehållsproduktion tar fram annonser för bland annat medieplattformen Omni.

 

Segerstedtinstitutet
Onsdagen 1 juli 2015, presenterades det nya Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Institutet skapas genom ett uppdrag från regeringen och ska vara ett nationellt resurscentrum mot våldsbejakande ideologier och rörelser. Ett exempel på befintlig metod som ska ingå som en del av verksamheten är Toleransprojektet som utarbetats av Kungälvs kommun och som Teskedsorden arbetat med att sprida nationellt i många år. 

 

Svenska Brasserier
Svenska Brasserier är ett samlingsnamn för Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo, Luzette, Stockholms Matmarknad, Brillobox och Ulriksdals Wärdshus i Stockholm. Svenska Brasserier stödjer verksamheten och står till tjänst med uthyrning av lokaler.

 

Svenska Fred- och skiljedomsföreningen
Svenska Freds arbetar för en våldsfri värld där människor kan lösa konflikter med samarbete och dialog istället för våld och krig.
Svenska Freds arbetar tillsammans med Teskedsorden med projektet Fredsutbildning för Moldavien-Transnistrien – en skolkurs som utbildar barn om olika folkgrupper och kulturer. Kursen syftar bland annat till att långsiktigt öka möjligheten för positiv dialog över konfliktgränsen. Länk till Svenska Freds hemsida. Läs mer om Moldavien-projektet här.

 

Trigger
Trigger arbetar i skärningspunkten mellan människor, verksamheter och samhälle och tar hänsyn till planeten i allt som de gör. Deras ambition är att bidra till en positiv utveckling. För att lyckas med detta arbetar de kontinuerligt med att leva upp till en roll i samhället  som katalysator för en positiv samhällsutveckling. Länk till Triggers hemsida.

 

Vilja förlag
Vilja förlag specialiserar sig på lättläst litteratur för unga vuxna och vuxna. Förlaget startades 2012 i övertygelsen att man genom att läsa utvecklar sitt språk – och att man genom språket gör sin röst hörd. Tillsammans med Vilja förlag har Teskedsorden gett ut den lättlästa boken Inte en främlingLänk till Vilja förlags hemsida.

Quality Hotel Kristianstad, By Nordic Choice
Konferenshotellet Quality Hotel Grand Kristianstad ligger vackert beläget i centrala Kristianstad. På hotellet hittar du en populär restaurang och nattklubb och vi erbjuder även åtta konferensrum för upp till 110 deltagare. Hotellet har bidragit med Sponsring av rum för Teskedsordens personal vid Konferensen Barnens Planet i Kristianstad.

 

Wahlström & Widstrand
Wahlström & Widstrand är ett allmänutgivande förlag inom Bonnierförlagen, verksamt sedan 1884. ”Vi har en bred och varierad utgivning med ett tydligt fokus på skönlitteratur inom de flesta genrer samt fackböcker inom många områden.” W & W är det förlag där Amos Oz ger ut sina böcker på svenska, och de har sedan starten skänkt stiftelsen exemplar av boken Hur man botar en fanatiker. Länk till Wahlström & Widstrands hemsida.

 

Wilma Howells Photography
Wilma Howells är en livsstils-fotograf som fångar alla viktiga stunder i livet. Wilma har fotat Teskedsordens produkter som säljs i vår gåvoshop.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates