Positiv utbildning: vägen framåt för ett lyckligare samhälle?

32808590536_bfca7de3dd_oUnder World Government Summit blev jag introducerad till konceptet positiv utbildning. Kriteriet för att följa metoden är att se på skolans värld, men inte endast som en plats där elever odlar sin intellektuella sida, utan även som en plats där elever kan utveckla en bred uppsättning av karaktärsstärkande drag, goda egenskaper och kompetenser som utvecklar deras välmående. The International Positive Education Network (IPEN) stödjer och driver denna förändring inom utbildningssystemet världen över.

Fastän det finns många bra exempelstudier på implementering och inverkan av positiv utbildning, finns det fortfarande ett stort behov av mer forskning kring vad som utgör förutsättningarna för en utvecklande utbildningsupplevelse för både elever och lärare. Trots detta blev jag glad att höra om detta holistiska tillvägagångssätt, som jag hoppas se mer av i både Sverige och resten av världen. Min största undran är hur ett sådant initiativ kan komma att påverka våra framtida medborgares välbefinnande, tillväxt och attityder?

Över hela världen söker politiker och yrkesverksamma efter nya sätt att förbättra utbildningsresultaten i deras land. En central komponent hos barnet är deras psykologiska och fysiska välmående. Forskning visar att genom att fokusera på båda aspekter hos barnet, ökar barnets akademiska förmåga och resultat. Trots att det fortfarande finns mycket att lära inom detta ämne anser jag att rapporten IPEN släppte under World Government Summit visar en väg framåt inom fältet för utbildningsreformer, nämligen positiv utbildning.

Lycka, ett ämne nära relaterat till positivitet, var något som under World Government Summit utforskades nära. Det var tydligt att detta är ett ämne som regeringar världen över idag vill sätta fokus på. Exempelvis har Förenade Arabemiratens regering placerat lycka högt upp på deras agenda och använder det som en viktig grundpelare när de fattar nya politiska beslut. Redan 2014 skapade UNESCO The Happy Schools Project för att stödja skolor i deras arbete att främja lycka och välmående för eleverna.

Den mest omfattande studien på lycka, gjord på Harvards Universitet, visar hur otroligt enkelt det kan vara att uppnå lycka. Banden till dina närstående är det som räknas mest. Även motion och träning är en grundläggande faktor för att förhindra demens och främja välmående. Att påminna sig själv om att se sin omgivning är en annan beståndsdel. Studier har visat på att genom att vara uppmärksamma på vad som händer runt omkring oss, förbättras vårt välmående, och att uppskatta ”stunden” kan hjälpa oss att på nytt bekräfta våra egna prioriteringar och val. Därför bör anknytning till våra medmänniskor, motion och medvetenhet vara prioriteringar i dagens skola.

Tillväxten inom fältet för positiv utbildning är en spännande utveckling och något som börjar få större uppmärksamhet både inom den politiska världen och inom civilsamhället. Vi på Teskedsorden stödjer utveckling som kan bidra till att stärka både elever och lärare. Vi borde i den svenska skolan börja med att inkludera grundläggande forskning som visar på förutsättningarna för ett lyckligare liv. Om vi lyckas med detta kommer vi förhoppningsvis ett steg närmare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 16 med fokus på att öka positiva attityder i samhället. Som Malala Yousafzai påminner oss; ”Ett barn, en lärare, en bok, en penna kan förändra världen”.

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare och verksamhetschef 

 

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates