Om Oss

tesked_05_ss_18

Teskedsorden är en stiftelse som grundades av Tidningen Vi år 2006, inspirerad av författaren Amos Oz insiktsfulla bok Hur man botar en fanatiker. Stiftelsens motto är Tillsammans för mångfald och tolerans och arbetet syftar till att främja positiva attityder mellan människor. Målsättningen är att nå unga människor genom olika kulturprojekt i skolan och få dem att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans. Teskedsorden arrangerar även utbildningar och seminarier och medverkar på olika events och mässor.

Värdegrund

Alla människor har lika värde och rättigheter. Barn har särskilda rättigheter. Stater har särskilda skyldigheter att leva upp till dessa rättigheter för alla.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna(UDHR) FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) FN:s
 konvention om barnets rättigheter (CRC) FN:s resolution som betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet (L9/rev1)

Detta är grunden till Teskedsordens existens och kärnan i vår vision. Vi arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Ett sådant arbete kräver att vi gör det tillsammans, stöder olikheter och möter varandra med aktning.

Vision
En tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter.

Mission
Tillsammans för mångfald och ökad tolerans.

Kärnvärden
Tillsammans, mångfald, tolerans.

Målgrupp
Barn och ungdomar.

 

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda tjänster och utbildningar samt kommunicera våra projekt behöver vi behandla personuppgifter. I vår integritetspolicy hittar du information om vilka uppgifter om dig som Teskedsorden behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter m.m.

Integritetspolicy

Vill du veta mer om GDPR kan du läsa mer på Datainspektionens webbsida.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates