Minnesgåvor och testamente

Det finns sätt att bidra till en bättre värld även efter livets slut. Du kan välja att stödja Teskedsordens arbete för mångfald och tolerans genom ditt testamente eller genom en minnesgåva i samband med någons bortgång. Alla gåvor oavsett storlek mottages med stor tacksamhet.

 

Minnesgåvor

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en närstående. Din gåva bidrar till vårt motto: Tillsammans
för mångfald och tolerans. För att skänka en minnesgåva sätter du in ditt bidrag på Teskedsordens
PlusGiro: 900275-9 eller BankGiro: 900-2759 och anger namnet på den du vill hedra. Du kan själv ladda ner
och skriva ut minnesbladet eller kontakta oss på epost: info@teskedsorden, så skickar vi det till dig. 

Testamente och arv

När du upprättar ditt testamente kan du välja att låta dina tillgångar gå till Teskedsordens verksamhet för mångfald och tolerans. Du anger då detta i testamentet och uppger vårt organisationsnummer: 802425-9361. Tänk på att det finns vissa formella krav att uppfylla, bland annat måste två vittnen vara närvarande när du skriver under testamentet.

KONTAKTA OSS

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor kring testamente eller minnesgåvor. Antingen på telefon: 070 750 79 02 eller epost: info@teskedsorden.se.

MinnesgåvaTestamenteNy

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates