Inspirerande insatser för mänskliga rättigheter i Kenya

Hur kan en organisation arbeta för att motverka diskriminering och främja jämställdhet, yttrandefrihet och transparens? Under en vecka i Kenya fick Teskedsordens Lovisa Fhager Havdelin ta del av positiva exempel på hur civilsamhället kan arbeta för att stärka mänskliga rättigheter.

På en studieresa i Kenya, genom Anna Lindh Academys ledarskapsutbildning i mänskliga rättigheter, fick jag möjlighet att träffa den prisbelönta människorättsaktivisten Rachael Mwikali. Rachael är 24 år och använder sig av social aktivism för att kämpa mot korruption och förtryck i Kenya. Hon bor i Mathareslummen, en plats där 800 000 människor samsas på en två kvadratkilometer stor yta och där kvinnor bär det största ansvaret för hem och barn. Rachael vänder sig till unga tjejer med målet att ge dem mod att stå upp för sina kroppar och tro på ett lyckligt liv. I trånga klassrum uppmanas varje flicka att berätta vad hon drömmer om och var hon tror hon kommer att befinna sig om fem år. Så byggs självkänsla att våga sikta mot de yrken de här flickorna drömmer om, exempelvis pilot, advokat, lärare, sjuksköterska och journalist. Likt Teskedsorden tror Rachael att det aldrig är för tidigt att arbeta för att främjande positiva attityder i samhället.

Möte i KenyaEtt annat inspirerande möte var med Simon från gräsrotsorganisationen Men for Gender equality (MEGEN) som arbetar för jämlikhet på flera plan: dels för jämställdhet mellan könen och dels för rättigheter hos personer med funktionsvariationer. Barn och vuxna med funktionsvariatoner diskrimineras ofta i Kenya, exempelvis i utbildningsväsendet. Enligt Simon krävs kunskapshöjande insatser för att förändra attityder i samhället. Därför anordnar MEGEN öppna samtal där kvinnor och män tillsammans diskuterar de oförrätter som kvinnor råka ut för. Och man ser framsteg – både i arbetet för ökad jämställdhet och för rättighetsfrågan vad gäller personer med funktionsvariationer.

Inspirerande och hoppingivande insatser för mänskliga rättigheter – det tar jag med mig tillbaka från Kenya!

Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsordens verksamhetschef

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates