Grundskolan

Nedan presenteras Teskedsordens projekt för grundskolan:

Sarahs resa
Reality Check
En droppe midnatt
Nätets mörka sidor
Vem är du? En bok om tolerans

Sarahs resa – en hjältinna på flykt


Vill du bidra till att skapa stärkande förebilder och motverka psykisk ohälsa för nyanlända barn?

Teskedsorden vill utifrån historien om hjältinnan Sarah som flytt krig skapa en animerad kortfilm för barn mellan 7-9 år. Sarah är barnet som tvingas fly från sitt hemland, men hon är också en hjältinna som delar sina erfarenheter – de lätta och svåra, de glada och hemska. I Sarahs resa får vi följa henne, i flykten från hemlandet, tiden i flyktinglägret, den farliga resan till trygghet och i arbetet med att bygga upp sig själv och ett nytt liv i det nya landet.

Teskedsorden vill skapa en lättillgänglig film som alla föräldrar och pedagoger kan visa för sina elever och barn. Ett gratis verktyg för att främja integration, psykisk hälsa och starta samtal om svåra frågor.

Vill du hjälpa till att förverkliga projektet? Läs mer här!

Skärmavbild 2018-08-06 kl. 16.35.30

REALITY CHECK

Jag kunde komma hem från skolan och mina klasskompisar hade gömt saker i mitt hår bara för att jag har afro (Tjej, 19 år)

Teskedsorden har tillsammans med Anna Lindh Foundation och Mångkulturellt Centrum utvecklat ett applikationsspel riktat till unga i åldrarna 13-19 år.

Appen är Sveriges första mot rasism och går ut på att användaren blir tilldelad en fiktiv identitet och följer samma person under ett antal dagar. Spelet är upplevelsebaserat utifrån händelser kopplade till rasism, diskriminering och fördomar, där användaren väljer mellan olika utfall. Till appen kommer tillhörande lärarhandledning.

Spelet finns nu tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play. Läs mer här.

Bild på en mobil med appen Reality Check på skärmen
Omslag En droppe midnatt, lättläst version

EN DROPPE MIDNATT

En droppe midnatt är Jason Diakités debutroman i vilken han berättar om sina rötter och sin identitet som både svensk och amerikan, både vit och svart. En smärtsam men stärkande läsning om identitet och tillhörighet, kamp och rättigheter. Boken finns i en lättläst version som nu går att beställa från oss i klassuppsättning till elever och ungdomar i Skåne.

Läs mer här

Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online

Teskedsordens lärarguide Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online för årskurs 5 är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet. Lärarguiden tar upp vikten av källkritik på nätet och att barn i tidig ålder informeras om och förstår betydelsen av att inta ett kritiskt förhållningssätt till vad de läser online. Dessutom innehåller materialet konkreta övningar att använda i klassrummet.

Illustration Näthat
Bild på omslag till boken Vem är du? En bok om tolerans

Vem är du? En bok om tolerans

Genom Teskedsordens försorg har sedan 2012 landets tredjeklassare fått Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans, utgiven i samarbete med Rabén & Sjögren. Boken diskuterar finurligt och träffsäkert likheter, olikheter, rädslor och utanförskap. För att nå barn med olika lässvårigheter har Teskedsorden tagit fram boken som talbok. Omkring 200 000 barn har sedan 2012 fått ett eget exemplar av boken.

Projektet barn och tolerans har fått stöd av bland annat PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Är du lågstadielärare och vill jobba med boken i ditt klassrum? Beställ en klassuppsättning för 400 kr. Maila info@teskedsorden.se.

Läs mer om projektet Barn och tolerans på PostkodLotteriets hemsida.

Trespråkig upplaga

Våren 2014 gavs boken Vem är du? En bok om tolerans ut som trespråkig upplaga med engelsk, arabisk och svensk text. Den trespråkiga upplagan släpptes på Sveriges Nationaldag 2014 på Historiska museet.

Hösten 2014 distribuerades båda upplagorna till Sveriges samtliga skolbibliotek i grundskolan.

Lärare som är intresserade av att arbeta med vår barnbok kan höra av sig till info@teskedsorden.se

 

Bild på omslag till trespråkiga upplagan av boken Vem är du? En bok om tolerans

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates