Grundskolan

Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online

Teskedsordens lärarguide Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online för årskurs 5 är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet. Lärarguiden tar upp vikten av källkritik på nätet och att barn i tidig ålder informeras om och förstår betydelsen av att inta ett kritiskt förhållningssätt till vad de läser online. Dessutom innehåller materialet konkreta övningar att använda i klassrummet.

Illustration Näthat

Trevligt Folk

Nu kan samtliga elever i årskurs åtta i Sverige se Filip och Fredriks film Trevligt folk, om det somaliska bandylandslaget i Borlänge! Lärare kan streama filmen kostnadsfritt på Teskedsordens hemsida och en lärarhandledning medföljer. 
De pedagogiska övningarna till filmen Trevligt folk är anpassade till högstadiet och kan användas för att introducera och fördjupa arbetet med mångfaldsfrågor, som integration och diskriminering. 

Filip & Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK

”Att ett gäng Borlängekillars mod och engagemang nu kommer att nå ut till alla åttondeklassare i klassrum runt om i Sverige och väcka viktiga tankar och diskussioner är precis vad vi i Borlänge vill. Vi tror till och med att de här timmarna av film och samtal som ni nu har framför er kan göra skillnad. På riktigt. Det är häftigt!” hälsar Borlänge kommun, som tillsammans med Axfoundation och Stieg Larssons stiftelse är med och delfinansierar projektet.

Länk till filmen och mer information om projektet.

Bild på filmomslag till Shane Meadows film This is England

 

TIDIGARE Filmprojekt

För att stimulera till diskussion i klassrummet om tolerans och respekt distribuerade Teskedsorden år 2009, 2010 och 2013 filmerna Zozo, This is England och Precious till landets samtliga åttondeklassare. Dessa filmer kan vi inte längre tillhandahålla er, men använd gärna lärarhandledningarna om ni vill hyra filmen för egen kostnad. Vi rekommenderar dem varmt! Vill du veta mer om Teskedsordens filmprojekt? Skriv ett mejl till oss på info@teskedsorden.se 

Bild från en utav Toleransprojektets elevgruppers resa till Polen 2013

Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett undervisningsalternativ vars kärna är att i vanliga skolämnen och med berättelsen i centrum över lång tid samtala med och kontinuerligt undervisa ungdomar i åldern 14–16 år som bär på intoleranta idéer och världsuppfattningar. Syftet är att få dem att ändra sin syn på andra – och sig själva  – för att ta plats i en fungerande skolgemenskap. Segerstedtsinstitutet i Göteborg tar över ledningen av Toleransprojektet. Läs mer om Segerstedtsinstitutet här.

Rapporten Intoleransens pris – en socioekonomisk analys av Kungälvsmodellen presenterar Toleransprojektet och dess fördelar på ett bra sätt. Läs rapporten i sin helhet. Läs en sammanfattning av rapporten. In english – The Price of Intolerance.

 

Om det var krig i Norden

Från 12 år och uppåt är Janne Tellers bok Om det var krig i Norden en utmaning för tankar och diskussioner kring tolerans och medmänsklighet. Genom att vända på perspektiven vill författaren få oss att förstå vad det innebär att vara flykting.

Högstadieklasser i Göteborg fick 2012 en klassuppsättning av boken samt en lärarhandledning.

Bild på omslaget till boken Om det var krig i norden
Bild på omslag till boken Vem är du? En bok om tolerans

 

Vem är du? En bok om tolerans

Genom Teskedsordens försorg har sedan 2012 landets tredjeklassare fått Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans, utgiven i samarbete med Rabén & Sjögren. Boken diskuterar finurligt och träffsäkert likheter, olikheter, rädslor och utanförskap. För att nå barn med olika lässvårigheter har Teskedsorden tagit fram boken som talbok. Omkring 200 000 barn har sedan 2012 fått ett eget exemplar av boken.

Projektet barn och tolerans har fått stöd av bland annat PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om projektet Barn och tolerans på PostkodLotteriets hemsida.

Trespråkig upplaga

Våren 2014 gavs boken Vem är du? En bok om tolerans ut som trespråkig upplaga med engelsk, arabisk och svensk text. Den trespråkiga upplagan släpptes på Sveriges Nationaldag 2014 på Historiska museet.

Hösten 2014 distribuerades båda upplagorna till Sveriges samtliga skolbibliotek i grundskolan.

Lärare som är intresserade av att arbeta med vår barnbok kan höra av sig till info@teskedsorden.se

 

Bild på omslag till trespråkiga upplagan av boken Vem är du? En bok om tolerans
Bild från filmen Hotell Kom som du är

 

Hotell Kom som du är

Hotell Kom som du är – sex stycken tio minuter långa filmavsnitt om tolerans. Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har producerat och Teskedsorden distribuerade filmerna till alla tredjeklassare läsåret 2012/2013. Se trailern här!

Kontakta Teskedsorden om du är intresserad av filmerna! Info@teskedsorden.se

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates