Grundskolan

Nedan presenteras Teskedsordens projekt för grundskolan:

Reality Check
Nätets mörka sidor
Vem är du? En bok om tolerans

REALITY CHECK

Jag kunde komma hem från skolan och mina klasskompisar hade gömt saker i mitt hår bara för att jag har afro (Tjej, 19 år)

Teskedsorden har tillsammans med Anna Lindh Foundation och Mångkulturellt Centrum utvecklat ett applikationsspel riktat till unga i åldrarna 13-19 år.

Appen är Sveriges första mot rasism och går ut på att användaren blir tilldelad en fiktiv identitet och följer samma person under ett antal dagar. Spelet är upplevelsebaserat utifrån händelser kopplade till rasism, diskriminering och fördomar, där användaren väljer mellan olika utfall. Till appen kommer tillhörande lärarhandledning.

Spelet finns nu tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play. Läs mer här.

Untitled design-2

Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online

Teskedsordens lärarguide Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online för årskurs 5 är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet. Lärarguiden tar upp vikten av källkritik på nätet och att barn i tidig ålder informeras om och förstår betydelsen av att inta ett kritiskt förhållningssätt till vad de läser online. Dessutom innehåller materialet konkreta övningar att använda i klassrummet.

Illustration Näthat
Bild på omslag till boken Vem är du? En bok om tolerans

Vem är du? En bok om tolerans

Genom Teskedsordens försorg har sedan 2012 landets tredjeklassare fått Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans, utgiven i samarbete med Rabén & Sjögren. Boken diskuterar finurligt och träffsäkert likheter, olikheter, rädslor och utanförskap. För att nå barn med olika lässvårigheter har Teskedsorden tagit fram boken som talbok. Omkring 200 000 barn har sedan 2012 fått ett eget exemplar av boken.

Projektet barn och tolerans har fått stöd av bland annat PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om projektet Barn och tolerans på PostkodLotteriets hemsida.

Trespråkig upplaga

Våren 2014 gavs boken Vem är du? En bok om tolerans ut som trespråkig upplaga med engelsk, arabisk och svensk text. Den trespråkiga upplagan släpptes på Sveriges Nationaldag 2014 på Historiska museet.

Hösten 2014 distribuerades båda upplagorna till Sveriges samtliga skolbibliotek i grundskolan.

Lärare som är intresserade av att arbeta med vår barnbok kan höra av sig till info@teskedsorden.se

 

Bild på omslag till trespråkiga upplagan av boken Vem är du? En bok om tolerans

Trevligt folk

En positiv film om integration? Går det? I filmen Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk får vi möta ungdomarna från Somalia som efter flykten från sitt hemland hamnat i Borlänge. Mötet med Borlängeborna går trögt, men en dag får de frågan om de vill kämpa för en plats i det somaliska bandylandslaget. Ett somaliskt bandylandslag? Någon måste ha tänkt långt utanför boxen.

Teskedsorden distribuerade under 2016/2017 filmen kostnadsfritt till cirka 90.000 elever i årskurs åtta. Läs mer om projektet och hitta lärarhandledningen här.

trevligt folk

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates