Företagsutbildningar

Teskedsordens motto är Tillsammans för mångfald och tolerans. Vår målsättning är att främja positiva attityder i samhället och tillsammans skapa platser där alla människor är lika mycket värda. Teskedsorden arbetar gärna med kultur och berättelser som ett sätt att engagera och inspirera till reflektion och samtal.

Vi kan erbjuda olika former av föreläsningar och workshop, för varierande målgrupper och sammanhang. Vi utgår från våra projekt och erfarenheter och har tydlig koppling till gällande styrdokument, nationell lagstiftning samt internationella konventioner och förordningar.

Våra utbildningar syftar till att:
- Synliggöra och öka medvetenheten kring mångfald, identitet och normer.
- Synliggöra fördomar, vardagsrasism och diskriminering och reflektera kring hur detta kan motverkas.
- Öppna upp för dialog och bidra till kunskap och ett engagemang i att skapa positiva förändringar i samhället.

Våra arbetsmetoder kombinerar teori med praktik, exempelvis genom att vi använder interaktiva moment som individuella och gemensamma övningar. Utbildningens längd och innehåll anpassar vi efter era behov och önskemål. Teskedsorden kan även anlitas för längre samarbeten eller som moderator eller samtalsledare. För arvode följer vi Författarförbundets rekommendationer.

Arbetet för mångfald och tolerans är en del i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöuppdraget. Teskedsordens material och metoder är ett tillgängligt och inkluderande sätt att öka medvetenheten och motverka diskriminering och kränkande behandling och främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Är du intresserad av att anlita Teskedsorden för ett uppdrag? Kontakta Camilla Rehn, camilla.rehn@teskedsorden.se - 072 226 49 42

Några av Teskedsordens uppdragsgivare under 2018 är Regionteater Väst, Tillsammans, Bygdegårdarnas riksförbund, Cupole Consulting och Riksbyggen.

36699387163_606fa2d42f_o

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates