Företag

EN BÄTTRE VÄRLD OCH STARKARE VARUMÄRKE!

Vill ditt företag göra en viktig insats för en mer tolerant värld? Att engagera sig i Teskedsordens arbete för att främja positiva attityder i samhället bidrar inte bara till en bättre omvärld utan även till ett starkare varumärke och stoltare kunder och medarbetare.

Teskedsorden sätter stort värde på våra företagssamarbeten. Vi välkomnar stöd från alla organisationer som delar våra värderingar om mångfald, tolerans och alla människors lika värde. Teskedsordens företagssamarbeten kan se ut på olika sätt och vi är öppna för alla former av stöd, som pro bono-tjänster, kampanjer eller sponsring.

Läs mer om Teskedsordens verksamhet!

 

FÖRETAGSVÄN

Teskedsordens företagsvänner stödjer verksamheten med ett valfritt bidrag. Det är ett enkelt sätt för mindre organisationer att bidra till våra projekt för en mer tolerant värld. Som företagsvän får du diplom och vårt nyhetsbrev om vårt arbete och inbjudningar till events som exempelvis författarsamtal och seminarier.

SPONSOR

Tack vare Teskedsordens sponsorer har vi kunnat genomföra långsiktiga skolprojekt om mångfalds- och toleransfrågor. Som sponsor stödjer du Teskedsordens verksamhet under en längre period i form av verksamhetsstöd eller bidrag till ett större projekt.

PARTNER

Det finns mycket vi behöver hjälp med inom olika områden! Våra partners engagerar sig med pro bono-tjänster utifrån sina specialkunskaper så att så stor del av Teskedsordens insamlade medel kan gå till direkt till skolprojekten. Utifrån er verksamhet och era specifika önskningar skräddarsyr vi tillsammans ett aktivt och långsiktigt samarbete.

TESKEDSORDEN KAN ERBJUDA:

 • Nyhetsbrev med information om våra frågor och
  verksamhet.
 • Bokpaket och annat tryckt och digitalt material
  anpassat efter organisations behov och önskemål.
 • Inbjudan till olika events, exempelvis seminarier och bokreleaser.
 • Synlighet på Teskedsordens hemsida och i sociala
  kanaler.
 • Banner och logga att använda på er egen hemsida.
 • Föreläsningar eller workshops från Teskedsorden.
 • Diplom.

Läs mer om Teskedsordens ekonomi, kontroll och styrning

”Vi vill bidra till tolerans-arbetet bland unga genom att stödja Teskedsorden som under åren har utvecklat en imponerande verksamhet som vi tror väldigt mycket på.”

 – Leif Linde, VD på Riksbyggen, en av Teskedsordens företagssponsorer.

Kontakta oss!

Vi diskutera gärna vilket stöd eller samarbete som passar bäst för ditt företag och vad Teskedsorden kan erbjuda. Kontakta Teskedsordens styrelseordförande eller projektledare för företagssamarbeten för mer information:

Nagler kopia2

CAMILLA NAGLER

Ordförande i Teskedsordens styrelse 

Telefon: 070-690 53 36
Epost: camilla.nagler@teskedsorden.se 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates