Föreställ dig världen 2030, en värld som är fullt inkluderande för människor med funktionsvariationer

GlobalamålenBloggFörra veckan deltog jag på International Government Communications forum (IGCF) tillsammans med andra Plus Social Good connectors och rådgivare, ett event som tar plats i Sharjah, Förenade Arabemiraten. Ett fokus under forumet var de globala målen och ett av de viktigaste och mest inspirerande eventen för mig var en interaktiv session där vi diskuterade de globala målen i relation till människor med funktionsvariationer.

Runt 15 procent av världens befolkning har en funktionsvariation, vilket utgör närmare 1 miljard människor. I ramen för begreppet funktionsvariation avser här både fysiska och psykiska variationer, exempelvis blinda människor, människor som sitter i rullstol eller människor som har autism av någon form. 80 procent av dessa människor lever i utvecklingsländer och är således överrepresenterade i grupper som lever i svår fattigdom. Människor med funktionsvariationer stöter på olika typer av diskriminering och utanförskap, i vissa fall dagligen. Detta är ett problemområde som jag i min roll som Generalsekreterare för Teskedsorden arbetar för att motverka.

Medlemmar från både The International Disability Alliance (IDA) och The International Disability and Development Consortium (IDDC) har varit aktiva i processen av att ta fram Agenda 2030. Detta till skillnad från när Milleniemålen (MDGs) utvecklades. Då inkluderades inte människor med funktionsvariationer vilket resulterade i att denna grupp blivit exkluderad från många utvecklingsinitiativ. Agenda 2030 inkluderar människor med funktionsvariationer och har i och med detta öppnat dörrar för deltagande och ett viktigt erkännande av denna grupp som aktiva medlemmar i samhället.

Funktionsvariationer berörs i olika delar av de globala målen och specifikt i de delar som är relaterade till utbildning, tillväxt, anställningar, ojämlikhet och tillgänglighet, samt inom datainsamling och kontroll av de globala målen. Några exempel som diskuterades på den interaktiva sessionen var:

-       Mål 4 om inkluderande och rättvis kvalitativ utbildning och främjande av möjligheter till livslångt lärande för alla. Fokus ligger här på att eliminera skillnader mellan könen inom utbildningsväsendet och att säkerställa jämlik tillgång till alla nivåer av utbildning samt yrkesträning för utsatta grupper, såsom till människor med funktionsvariationer.

-       Mål 8 att uppmuntra och främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning för alla. Det internationella samfundet ämnar till att uppnå full och produktiv sysselsättning och jobb för alla män och kvinnor, inklusive människor med funktionsvariationer, samt lika lön för lika arbete.

-       Tätt sammanlänkat med ovanstående är Mål 10, som strävar efter att minska ojämlikheten i och mellan länder genom att förstärka och främja den sociala, ekonomiska och politiska inkluderingen för alla, inklusive människor med funktionsvariationer.

-       Mål 11 syftar till att göra städer och bosättningar mer inkluderande, säkra och hållbara. För att realisera detta mål är medlemsstater uppmanade att förse tillgång till säkra, prisvärda, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Detta genom att bland annat förbättra säkerheten på vägar, expandera kollektivtrafik med specifik åtanke till människor med extra behov och funktionsvariationer.

-       Mål 17 betonar att globala partnerskap för hållbar utveckling, datainsamlingen och övervakningen, och ansvarsskyldigheten av de globala målen är avgörande. Medlemsstater uppmanas att arbeta med kapacitetsbyggande support till utvecklingsländer, inklusive de minst utvecklade länderna (LDCs) och utvecklingsstater som är små öar (SIDS). Detta skulle höja tillgängligheten till säker, tillförlitlig och kvalitativ data relaterat till situationen för människor med funktionsvariationer i respektive land.

Mest lovande inom ramen för detta ärende är dock fokuseringen på förbättring av egenmakt för utsatta människor. Enskilda individer borde känna att de har rätten att bestämma över sin egen situation, deras arbete, deras miljö etc. Med andra ord ska varje individ ha makten över de personliga, socioekonomiska och miljömässiga faktorerna som påverkar deras hälsa och liv i stort. Utan detta kommer vi inte nå en fullt inkluderande värld år 2030.

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare och verksamhetschef

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates