Utbildningar

Utbildningar för skolpersonal

Skolans demokratiska uppdrag är viktigt men inte alltid enkelt. Till exempel har all skolpersonal både makt och skyldighet att motverka alla former av kränkande behandling. Framgång kräver kunskap, att känna sig trygg i sina egna värderingar och att känna sig bekväm i möten med olika individer.

Teskedsordens motto är Tillsammans för mångfald och tolerans. Vår målsättning är att främja positiva attityder i samhället. Vi vill med hjälp av kultur och berättelser inspirera till reflektioner och samtal om toleransfrågor kopplade till mångfald, identitet och normer. Vi erbjuder längre samarbeten, grundläggande workshops och föreläsningar för att inspirera eller fördjupa kunskaper. Utbildningarna kan anpassas efter era önskemål.

Läs mer om våra utbildningar här!

Globalt medborgarskap

ANLITA OSS

Teskedsorden kan anlitas för workshops, föreläsningar, panelsamtal eller som rådgivare i våra frågor. Här är några exempel på områden där vi kan bidra med kunskap, utbildning, material.

Diskriminering och normbrytande arbete. Vårt projekt Inte en främling startades för att utmana normer och fördomar. Grundtanken är att alla människor ska ha rätt att definiera sig själva – eller låta bli att definiera sig alls – oberoende av begränsande normer.

Näthat. Internet är översköljt av rasism och hat. Hur tar vi tillbaka nätet? Extremhögerns resa från samhällets utkant till de europeiska parlamenten har skett parallellt med deras allt starkare internetnärvaro. Nätet har gett främlingsfientliga grupper och partier fritt spelrum att sprida sitt hat, i våra kommentarsfält, i sociala medier och på oräkneliga egna webbsajter.

Långsiktigt arbete i skolan. Varför fungerar det inte med bara en temadag mot rasism? Vad är det som krävs för att ett toleransprojekt ska lyckas?

Tolerans – vad är det och varför behövs det? Hur möter vi på bästa sätt den ökade främlingsfientligheten och intoleransen i Sverige och Europa?

Bild på Teskedsordens utbildningsansvarig Camilla Rehn

CAMILLA REHN

Utbildningsansvarig

Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skolkommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.seTelefon: +46 72 226 49 42

Lovisa Fhager Havdelin

LOVISA FHAGER HAVDELIN

Generalsekreterare

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag sitter hon också i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse). Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och har utvalts att under 2016 delta i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good Connector.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

lisabjurwald kopia2

LISA BJURWALD

Journalist, författare, styrelseledamot i Teskedsorden

Lisa har 20 års erfarenhet som journalist, både i Sverige och utlandet. Hon har skrivit för Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt ingått i antirasistiska Expos redaktion. 2010 fick hon Europaparlamentets journalistpris i Sverige (presskategorin) för ett Expo-reportage om islamofobi. Lisa är också författare och har utkommit med tre böcker: God dag kampsyster (med Maria Blomquist, 2009), Europas skam (2011) samt Skrivbordskrigarna. Hur extrema krafter utnyttjar internet (2013). Lisa är utbildad i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan och Uppsala Universitet.

E-post: info@teskedsorden.se

Irupé Pozo Graviz

IRUPÉ POZO GRAVIZ

Projektledare

”Så kan man väl inte heta om man är svensk?” Irupé Pozo Graviz föreläser om att inte alltid få höra till, om identitetsskapande och jämställdhet. Irupé tror på att litteratur, konst, musik och skapande bygger broar mellan människor och ökar förståelsen. Hon är utbildad i utbildningsvetenskap och media och kommunikation och arbetar på Teskedsorden som projektledare och föreläsare.

Under de senaste tre åren har hon arbetat som administratör för Svenska Röda Korset. Hon har även arbetat med mottagandet av flyktingar, som lärare och i olika demokratiprojekt. Irupé håller föreläsningar för alla målgrupper.

E-post: Irupe.Pozo-Graviz@teskedsorden.se

Naomi Grossman

NAOMI GROSSMAN

Projektassistent

Naomi Grossman arbetar med frågor om hur främlingsfientlighet, rasism och intolerans formas och växer i dagens samhälle och har en tro på att utbildning och möten är grundpelare för ett tolerant och öppet samhälle. Naomi är utbildad i personalvetenskap och genusvetenskap och föreläser för alla målgrupper om bland annat tolerans, diskriminering och normkritik. Under hösten 2017 håller Naomi tillsammans med Lovisa Fhager Havdelin i kursen “Sverigekunskap för nyanlända” för Integrationspedagoger på Campus Nyköping.

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates