Förskola

nytt förskoleprojekt hösten 2017!

Följ med på en upptäcktsfärd till barnens planet! Här är barnen randiga och prickiga, stora och små. Alla har olikheter, men också många likheter och alla har något gemensamt.

Boken Alla lika inuti* har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och riktar sig till förskolebarn i åldrarna tre till fem år. Materialet synliggör normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.

Teskedsorden vill med projektet, som består av en barnbok, en lärarhandledning och en föräldrafolder, på ett kreativt och tillgängligt sätt inspirera pedagoger att diskutera och arbeta med viktiga och svåra ämnen i förskolan.

Författaren och musikern Homero Alvarez har fått uppdraget att skriva och illustrera en fantasifull bok tillsammans med förskolebarn, för förskolebarn.

Alla lika inuti
är ett samarbete mellan Teskedsorden, Rädda Barnen, Gothia Fortbildning och Svenska Organisationen Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP). Projektet lanseras hösten 2017.

*Titeln Alla lika inuti kan komma att ändras.

IMG_0033

Författaren Homero Alvarez träffar förskolebarn för att berätta om boken han skriver och fånga upp deras tankar och idéer.

Arvsfonden Logga

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates