EVENT

bild på panelsamtal där Teskedsorden presenterar Inte en främling. Här på bokreleasen på Stockholms Stadsbibliotek mars 2015

Teskedsorden finns ofta på plats på olika evenemang och är tillgängliga för att bidra med vår expertis och erfarenhet vid era samtal och seminarier. Det går även att anlita oss för workshops, föreläsningar och rådgivning. Läs mer här!

Kommande arrangemang:

Den globala skolan

Ta vär(l)den in i klassrummet!

I läroplanen står att skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relatera till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. De globala målen för hållbar utveckling betonar vikten av att undervisa om värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap.

Hur kan vi arbeta med de här frågorna i klassrummet? Hur undervisar vi om världen? Vad är global identitet? Vilka metoder och verktyg finns att tillgå? Den globala skolan, Plan International och Teskedsorden presenterar nya pedagogiska material.

Tid: 28 november, 9.00-12.00 på Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.
Läs mer och anmäl dig här. 

MUCf Rikskonferens Stockholm 2017

Öppet seminarium om APPropå rasism

APPropå rasism är en upplevelsebaserad spel-app utvecklad för att utmana fördomar och normer. Spelet är baserat på ungdomars upplevelser av rasism i sin vardag. Appen ger förslag på hur vi kan reagera och agera när vi hör eller ser rasism. Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum, som tillsammans med Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk arbetar med appen, berättar hur ett digitalt spel kan främja empati och ökad tolerans.

Tid: 30 november, kl.15.45
Läs mer och anmäl dig här.

Den Globala Skolan, Seminarier

Teskedsorden föreläser och genomför workshop om mänskliga rättigheter och förebyggande arbete mot intolerans på flera av Den Globala Skolans seminarier för skolpersonal.

Läs mer om våra tidigare arrangemang här.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates