En normkritisk förståelse av jämlikhet

Bild på boken Inte en främlingI artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står det att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Hur konstigt det än låter så vill jag ifrågasätta det. Jag grundar mitt ifrågasättande i att kvinnor, rasifierade personer, personer med funktionsvariationer, urfolk, hbtq+-personer, för att nämna några, har varit tvungna att kämpa och fortfarande kämpar för sina rättigheter. För dessa grupper är rättigheter inte något universellt eller passivt som ”ärvs”, utan något som har krävt en aktiv kamp, ofta med livet som insats. Utan den här förståelsen av verkligheten så tror jag att vi riskerar att förbise de här personernas olika upplevelser av förtryck och i förlängningen varför olika grupper utsätts för förtryck, diskriminering och utanförskap.

Grupperna som jag nämnde ses ofta som ”de andra”, som annorlunda jämfört med ”oss”. Här är det viktigt att förstå vad dessa olikheter grundar sig i och att det inte handlar om att ”de” har inneboende egenskaper som ”vi” inte har och vice versa. Visst kan stereotypa tankar om en grupp stämma in på vissa personer i denna grupp men de går aldrig att applicera på alla personer inom en given grupp. För att förstå olikheter måste vi istället flytta fokus till normer. Det som personer inom de nämnda grupperna har gemensamt är att de på ett eller flera sätt bryter mot samhälleliga normer, så som heteronormen, cis-normen, vithetsnormen, könsmaktsordningen och funktionsmaktordningen. Att bryta eller följa olika samhällsnormer ger oss olika positioner i samhället, positioner som möjliggör olika upplevelser av att tillhöra och delta i samhället.

För att skapa ett samhälle där alla människor är lika i värde och rättigheter så räcker det alltså inte med att uttrycka det i en allmän deklaration eller lag (även om detta har varit viktiga delar i arbetet för ett jämlikt samhälle!), utan det krävs också en förändring av samhälleliga normer och praktiker som fungerar utestängande gentemot icke-normativa kroppar och identiteter. Dessa normer och praktiker har skapats av och omkring normativa kroppar och identiteter, därför vill jag påstå att personer som på olika sätt bryter mot normer har en oumbärlig roll i arbetet för att skapa ett samhälle som möjliggör olikheter. Dessa personer har på olika sätt erfarenhet och kunskap om hur samhället fungerar utestängande och var olika hinder finns och hur de fungerar. Med andra ord så har de förståelser av vad som behöver förändras för att de ska bli inkluderade. Sådana förändringar sker inte över en natt men det första vi som samhälle måste göra är att synliggöra och lyssna på personer som på olika sätt bryter mot normer. Vi måste ge plats åt röster som vanligtvis inte får ta plats, röster som kan ifrågasätta de normer som ofta tas förgivet i samhället.

Förändringarna som jag beskriver måste självklart ske på en samhällelig nivå men det finns även saker vi kan göra som individer. En bra början är att granska oss själva och på så sätt se vår position, våra privilegier och inom vilka områden vi kan tänkas behöva mer kunskap för att kunna ge ett likvärdigt bemötande. Det kan bl.a. göras genom det s.k. Teflontestet. En annan viktig aspekt är hur vi hanterar våra fördomar. Vi bär ALLA på olika slags fördomar men det viktiga är huruvida vi väljer att uttrycka eller agera efter dem eller inte. Att uttrycka sig fördomsfullt innebär att klumpa ihop människor och beskriva dem som likadana, trots att alla grupper består av individer som är olika. Det spär på illusionen om ett ”vi” och ”dem” som jag diskuterade tidigare. Därför är det viktigt att reflektera över vilka fördomar vi själva har och försöka ifrågasätta både de egna och andras fördomar. Slutligen vill jag rekommendera Teskedsordens projekt Inte en främling som är en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antiromism, rasism etc. Genom Inte en främling vill Teskedsorden hylla mångfalden och ge ungdomar (och vuxna) förebilder inom icke-normativa grupper genom att ge personer som har erfarenhet av utanförskap en plattform att berätta sin historia.

Johanna Jaring

Praktikant, Teskedsorden

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates