Donation

Teskedsorden är en stiftelse med 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är icke-vinstdrivande och finansieras genom stöd från företag, stiftelser och privatpersoner samt via försäljning av framför allt en liten tesked i silver, formgiven av guldsmeden Lo Pettersson.

Gör din donation genom att sätta in pengar på vårt plusgirokonto, swisha eller genom att skicka ett sms:

Plusgiro: 900 275-9                

Swish: 123 900 27 59

Månadsgivare: Skicka ett SMS med texten START TESKED till 72901 och bidra med 100 kr i månaden

Sms-donation: Skicka ett SMS med texten NEJ TILL RASISM till 72901 och bidra med en donation på 50 kr

Svensk Insamlingskontrolls logga
Frivilligorganisationernas insamlingsråds logga
Bild på SWISH-loggan.

Skriv ut ett donationsintyg för gåvor vid bemärkelsedagar:

För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Max 25 % av de totala intäkterna får gå till administrativa kostnader. Resterande 75 % ska gå oavkortat till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll gör årligen granskningar där bl.a. organisationens metoder för att samla in pengar granskas. År 2016 uppgick Teskedsordens administrativa kostnader till 21 %.

Som medlemmar i Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII ska Teskedsorden rapportera i enighet med FRIIs kvalitetskod. Målsättningen med kvalitetskoden är att ge er givare och en intresserad allmänhet en möjlighet att se vilken nytta ert engagemang i vårt arbete gör.

Länk till organisationens ekonomisida.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates