Det krävs attitydförändringar!

I veckan arrangerades FN:s årliga konferens Social Forum of the Human Rights i Genève, med fokus på rättigheter för personer med funktionsvariation. Teskedsorden var på plats för att delta i samtal om att främja mänskliga rättigheter för alla. En fråga som särskilt lyftes fram var utbildning, helt i linje med Teskedsordens arbete.  

Konferensen Social Forum of the Human Rights sarrangerades i år med temat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det är tio år sedan konventionen antogs, men mycket finns kvar att göra. Den negativa trenden i synen på personer med funktionsvariation i Europa är en oroväckande utveckling som kräver insatser för attitydförändringar – något vi alla har ansvar att arbeta för!

Bild till bloggtextKonferensen bjöd på flera hoppfulla och inspirerande möten. Teskedsorden deltog bland annat i ett samtal om strategier för att uppmuntra medier att öka deltagandet av personer med funktionsvariation i press, reklam och underhållningsproduktioner. Journalisten Veronica Carolina Gonzales, specialist i dessa frågor, menade att språket i media spelar en viktig roll i arbetet med att främja positiva attityder gentemot personer med funktionsvariation.

Även i utbildningssammanhang marginaliseras personer med funktionsvariation. Idag hänvisas många till separata läromedel och det finns fortfarande uppfattningar om att dessa personer ska gå i specialskolor eller exkluderas från särskilda ämnen. Detta måste ändras! Ju tidigare vi upplever mångfald, desto större potential har vi för att leva i samexistens. Särskilda insatser behövs därför för att säkerställa att personer med olika typer av funktionsvariationer inkluderas i fler utbildningsinsatser.

För att de globala målen ska uppfyllas måste personer med funktionsvariation ingå i utvecklingsarbetet.

Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsordens verksamhetschef

 

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates