Barnens Planet konferens Göteborg 21 februari

Följ med på en upptäcktsfärd till barnens planet!
 Här är barnen randiga och pricka, stora och små. Alla har olikheter, men också många likheter och alla har något gemensamt. De har alla samma rätt!

Inspirerande, intressant, lärorik och viktig! Så sammanfattades dagens konferens och det kändes verkligen i luften. Jag hörde flera röster säga; äntligen ett material som håller hela vägen och det bästa är att det är roligt!

Barnens Planet är ett nytt projekt som riktar sig mot förskolan och består av en nyskriven bok med tillhörande musik och handledning med utgångspunkt i barnkonventionen. Projektet syftar till att öka empati och respekt och stärka barns rättigheter på förskolan. Boken togs fram med hjälp av referensgrupper bestående av barn och i samtal med förskolepersonalen. Resultatet blev en fantastiskt fin, fantasirik och påhittig bok – Barnens Planet.

Göteborg var startskottet för sex planerade rikskonferenser under 2018. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Rädda Barnen, OMEP och Gothia fortbildning och vår samarbetspartner på plats var Göteborgs Universitet. Dagen bestod av ett flertal intressanta och kunniga föreläsare kring barns rättigheter och en presentation av boken, dess framväxt och tips på hur den kan användas i förskolan tillsammans med barnen.

Det märktes att deltagarna kände ett starkt engagemang kring barns rättigheter och en självklarhet över att förskolan ska vara en plats som främjar och respekterar alla barns lika värde och rättigheter. Fokus denna dag var riktat på barnens bästa och hur vi tillsammans kan skapa en förskola fri från fördomar som genomsyras av tolerans, respekt och förståelse för varandra. Jag upplevde en nyfikenhet och en ambition att lära sig mer och bli ännu bättre. Där fanns en stolthet kring det rättighetsarbete som redan bedrevs på flera av förskolorna samtidigt en öppenhet kring utmaningar och förbättringsmöjligheter. Där ställdes frågor till varandra och till föredragshållarna och jag hade förmånen att ta del av många intressanta samtal. Jag kan inte annat än att instämma att också min upplevelse av dagen var inspirerande, intressant, lärorik och viktig. Jag vill också lägga till ärlig, nyfiken och modig!

Jag kommer nedan att återge en del av de spontana reflektionerna som jag fick under och efter dagens slut.

/Malin Johansson, Praktikant Teskedsorden

  • Vi är så nöjda med dagen och hela upplägget. Det faktum att vi fick boken på förhand, kunde läsa den och arbeta med den lite innan vi kom till konferensen tyckte vi var bra. Sen att konferenstillfället låg så nära i tiden från det att vi fick boken var mycket positivt.
  • Vi letar ständigt efter böcker och annat material att arbeta med kring dessa frågor men det kan vara svårt att hitta. En del i det är för att vi tyvärr inte har tillräckligt med tid att göra ett sådant researcharbete. Hittar vi böcker så är det inte sällan vi får hoppa över vissa avsnitt och många ord då vi känner att de inte stämmer överens med de värderingar vi vill förmedla till barnen. Nu fick vi istället en fantastisk bok skickad till oss. Ett genomtänkt material där både boken och handledningen tydligt utgår från barnkonventionen och förskolans uppdrag. Fantastiskt på alla sätt!
  • Bra att handledningen är tydlig och ger konkreta exempel. Bra att den talar klarspråk.
  • Boken är rolig att använda och arbeta med!
  • Vi tycker om namnet Barnens Planet. Musiken är ett fantastiskt komplement och gör boken så levande.
  • Vi har läst boken och barnen har målat sina egna drömmar. Det väckte jättemycket spännande tankar hos barnen och vi har redan haft många bra samtal.

 

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates