App mot rasism

Appropå Rasism lanseras i slutet av 2017 som ett applikationsspel och en hemsida riktad till elever i åldrarna 13–19 år.

Användaren av appen blir tilldelad en fiktiv identitet och följer samma person under ett antal dagar. Spelet är upplevelsebaserat utifrån händelser kopplade till rasism, diskriminering och fördomar, där användaren väljer mellan olika utfall.

Projektet *Appropå Rasism startade december 2016, och under våren 2017 reser Teskedsorden runt i landet för att intervjua ungdomar om deras upplevelser av vardagsrasism. Dessa intervjuer ska sedan ligga till grund för appen som skapas under hösten och lanseras i december 2017.

Innehållet i spelet knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling. Målet med appen är att inspirera till samtal om vad rasism är och hur civilkurage kan motverka rasism och diskriminering. Det kommer även att lanseras en kostnadsfri lärarhandledning till appen.

App mot rasism

Appropå Rasism är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Center och Anna-Lindh stiftelsens Svenska nätverk, med stöd från MUCF och Arvsfonden. Appen och hemsidan lanseras 2018.

*Namnet Appropå Rasism kan komma att ändras.

Bilden kommer från Plotagon som fått i uppdrag att utveckla grafiken i appen.

Arvsfonden Logga
MUCF logga

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates