APPropå Rasism

Jag gick i tvåan eller trean, och då var det också en kille som hade kallat mig för n-ordet (Kille, 17 år)

Min lärare sa att jag skulle vara försiktigt med att komma åt den nymålade väggen så att JAG inte skulle färga av mig (Elev åk 7-9) 

Jag kunde komma hem från skolan och mina klasskompisar hade gömt saker i mitt hår bara för att jag har afro (Tjej, 19 år)

Här ovan är citat från tre elever som vi intervjuat i förarbetet till utvecklingen av projektet *APPropå Rasism. Projektet startade december 2016, och under våren 2017 reste Teskedsorden runt i landet för att intervjua ungdomar om deras upplevelser av vardagsrasism. Dessa intervjuer ligger nu till grund för appen som kommer lanseras vintern 2018.

Copy of Sveriges första app mot rasism!

APPropå Rasism är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på de intervjuer som utförts.

Under spelets gång kommer spelaren även få pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Vi vill att när användaren har spelat klart ska känna att hen har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

Innehållet i spelet knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling. Det kommer även att lanseras en kostnadsfri lärarhandledning till appen.

Appropå Rasism är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna-Lindh stiftelsens Svenska nätverk, med stöd från MUCF och Arvsfonden. Appen och lärarhandledningen lanseras 2018.

*Namnet Appropå Rasism kan komma att ändras.

Skärmavbild 2017-10-26 kl. 13.23.43

Arvsfonden Logga
MUCF logga

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates